Lets Us make it together

Tjänster

Projektlednig. 


Utveckling. 


Förvaltning. 


Kavfångst.


Mobila applikationer.  
Connection

Nyheter


Vårt Team


  Över 10 års erfarenhet inom IT-branschen med hjälp av beprövade utvecklingsmetoder

    som agile scrum, iterativ och vattenfall.


  Expertområden inom tjänster såsom krav insamling, förstudie, systemanalys, design, 

    utveckling, implementering, automatisk / manuell enhetstestning, systemtest, integration 

    testning, prestandatester, lasttest etc.


  Dokumenterad kompetens inom Microsoft-teknik baserade lösningar / platform och 

    djupgående kunskaper och erfarenhet med C #, ASP.NET MVC, ASP.NET, VB.Net, WCF, 

    Windows Services, jQuery och SQL Server.


  Expertkunskap och erfarenhet av utveckling med Delphi.


  Goda kunskaper i design verktyg, OOAD & UML


  Fördjupade kunskaper i Windows Communication Foundation (WCF).


  Goda kunskaper i estimeringsmetoder såsom Function Point, WBS, expertbedömningar


  Erfarenhet av testdriven utveckling (TDD)


  Testning och Software Quality Assurance erfarenhet inklusive hel testcykel erfarenhet.


  Kvalitetssäkring process CMMI 5 och resursplanering med Lean process.


  Expertkunskap och erfarenhet inom Microsoft SQL Server, Oracle och Database Design.


  Kunskaper i SSIS, SSRS, SSAS & BizTalk


  Scrum Master Certification


  HTML5, jQuery, MVC, PhoneGap för mobila applikationer