Lets Us make it together

Tjänster

Projektlednig. 


Utveckling. 


Förvaltning. 


Kavfångst.


Mobila applikationer.  
Connection

Nyheter


Projektledning

 

 Vi har lång erfarenhet av projektledning. I huvudsak i program utveckling men även tradionell

 projektledning. Vår erfarenhet sträcker sig från utveckling i windows, Webb, webbservices,

 databaser som SQL och Oracle, förvaltning, konvertering från ett språk till ett annat mm.


 I vår utveckling använder vi Scrum metodik som är en lätt smidig projektlednings ramverk  

 som används främst för programvara utveckling. Den beskriver en iterativ och inkrementell 

 metod för projektarbete. Med Scrum metodiken får du får leverans i rätt tid och med god 

 kvalitet. Vårt team har lång erfarenhet i utveckling med Scrum metodik och vi Scrum Master

 Certifierade.